Stichting Summer Fund

De stichting richt zich op doelen waarbij kinderen in een kwetsbare positie worden ondersteund, daarnaast wil de stichting een bijdrage leveren aan armoedebestrijding wereldwijd. Tevens heeft de stichting oog voor het welzijn van toekomstige generaties en wil Stichting Summer Fund initiatieven ondersteunen die gericht zijn op het natuurbehoud.

Algemene gegevens

Naam:

Stichting Summer Fund

Straat:

Erichemseweg 37

Plaats:

4117GG Erichem

Bestuur

Dhr. FM. Baas
Voorzitter

Mw. G.A. Baas-knol
Secretaris

Dhr. E.J. Huisman
Penningmeester

Dhr. C.J. van den Broek
Bestuurder