Financiën

De stichting ontvangt periodieke giften. Daarmee zullen initiatieven worden ondersteund die binnen de doelstelling van de stichting vallen.

Vermogensopbouw

De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten ten behoeve van het doel.

Vermogensbeheer

Op dit moment zal een schenking op de lopende rekening van de stichting worden geboekt. Het vermogen wordt niet belegd of geïnvesteerd, aangezien het jaarlijks binnengekomen bedrag ook jaarlijks wordt uitgegeven aan de doelstelling. Indien er schenkingen worden ontvangen waarbij de schenker aangeeft dat deze bestemd zijn voor stamvermogen, zullen deze schenkingen aan het stamvermogen worden toegevoegd. Het stamvermogen wordt door een financiële instelling beheerd in een duurzaam aandelenprofiel.

Bestemming liquidatiesaldo

Bij de opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Algemene gegevens

Naam:

Stichting Summer Fund

Straat:

Erichemseweg 37

Plaats:

4117GG Erichem

IBAN:

NL 44 ABNA 0843 6013 96

RSIN:

860026115

KvK:

74787195