Financiën

Stichting Summer Fund start met een schenkingsbudget van 250.000 euro per jaar en streeft ernaar dit te verhogen. De stichting ontvangt periodieke giften. Daarmee zullen initiatieven worden ondersteund die binnen de doelstelling van de stichting vallen.

Vermogensopbouw

De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten ten behoeve van het doel.

Vermogensbeheer

Op dit moment zal een schenking op de lopende rekening van de stichting worden geboekt. Het vermogen wordt niet belegd of geïnvesteerd, aangezien het jaarlijks binnengekomen bedrag ook jaarlijks wordt uitgegeven aan de doelstelling. Indien er in de toekomst een stamvermogen wordt opgebouwd, dan zal dit zo mogelijk duurzaam en met zo min mogelijk risico’s worden beheerd.

Bestemming liquidatiesaldo

Bij de opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Algemene gegevens

Naam:

Stichting Summer Fund

Straat:

Erichemseweg 37

Plaats:

4117GG Erichem

E-mail:

IBAN:

NL 44 ABNA 0843 6013 96

RSIN:

860026115

KvK:

74787195