Beleidsplan 2024 – 2026

Stichting Summer Fund heeft geen winstoogmerk en zet in op de volgende drie thema’s:

  1. Ondersteuning van kinderen in kwetsbare posities;
  2. Armoedebestrijding;
  3. Het welzijn van toekomstige generaties door initiatieven te ondersteunen gericht op natuurbehoud.

Sichting Summer Fund biedt financiële ondersteuning aan initiatieven die zich direct bezig houden met de bovengenoemde aandachtsgebieden.

Stichting Summer Fund wil graag hulp geven aan effectieve instellingen en zal de impact versus de kostenefficiëntie nauwkeurig in de gaten houden. Het is hierbij vanzelfsprekend dat instellingen die ondersteund worden zich transparant opstellen. Bij het thema armoedebestrijding heeft de stichting een voorkeur voor projecten waarbij zelfredzaamheid wordt gestimuleerd.

Het bestuur houdt zich het recht voor om jaarlijks een select aantal bijzondere initiatieven te ondersteunen die niet direct onder de doelstellingen vallen, maar wel een belangrijk maatschappelijk doel beogen. Het bestuur licht de doelstellingen en afwegingen van deze ondersteuningen toe in de notulen van de bestuursvergadering.

Stichting Summer Fund ondersteunt in principe initiatieven die in Nederland zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Indien gewenst kan het bestuur ook initiatieven ondersteunen die het algemeen belang dienen en/of een equivalent van de ANBI status in het buitenland hebben.

Algemene gegevens

Naam:

Stichting Summer Fund

Straat:

Erichemseweg 37

Plaats:

4117GG Erichem

IBAN:

NL 44 ABNA 0843 6013 96

RSIN:

860026115

KvK:

74787195